A ti tregoj burrit se e tr adhëtova me das hnorin e parë

A ti tregoj burrit se e tr adhëtova me das hnorin e parë

Të gjithë e dimë që da shuria e parë nuk harrohet, por shumë gra janë në dilemë nëse duhet të rrez/ikojnë partneritetin ek zistues për një ave/nturë me ish-in. Nora (35) gjithashtu p ërballet me këtë dilemë.

“Ne ishim së bashku për gjashtë vjet, dhe pastaj Arifi vendosi të tr ansferohej në Amerikë,” tha Nora. – Largimi i tij ishte i v ështirë për mua, sepse isha i ri dhe i d ashuruar. Unë madje iu luta që të kthehej dhe kështu bëra një bu dalla. Mendova se nuk do t’i mbij/etoja largimit të tij. Dy vjet pasi Arifit u largua për në Amerikë, unë fillova të takohem me Getin, ne u martuam dhe kemi dy fëmijë. Burri im është një njeri i mrekullueshëm, një baba i kujdesshëm dhe një burrë i kujdesshëm, tek i cili mund të mbështetem në çdo kohë.

Besoja se do të isha besnik ndaj tij për gjithë jetën, por kur filloi p andemia, unë u takova me Getin në rrugë. Ai është i di vorcuar dhe ka një djalë i cili së fundmi është rritur. Sapo u takuam, Geti dhe unë menjëherë kujtuam “j etën e kaluar”. Ne u takuam disa herë dhe përfunduam në sh/trat një natë. Ndihem e tme/rr shëme, e ndyrë, si një tra/dhtare … Nuk di si ta shikoj burrin tim në sy, e lëre më fëmijët … A duhet ta pranoj që e tr adhtova? Si mund të mësoj të jetoj me atë që bëra?

Ps ikologja: Kthehuni tek burri juaj dhe mos i thoni kurrë se e keni tra dhtuar, sepse kjo mund të shkat/ërrojë familjen tuaj. Ajo që bëtë ishte mo ralisht e gabuar, por nuk u përpoqët të h akm/erreshe për burrin tënd. Tregoni burrit tuaj në veprim sa e doni atë dhe sa do të thotë për ju që lundroni së bashku nëpër të gjitha st uhitë dhe stu hitë që sjell jeta me vete.