Reja e ç uditshme rrotullohet në qieII, shikoni ‘fenomenin’ e m istershëm në Tiranë

Reja e çu ditshme rrotullohet në qieII, shikoni ‘fenomenin’ e mi stershëm në Tiranë

Një f enomen i çuditshëm atmosferik ka ndodhur ditën e sotme në Tiranë.
Pamjet janë filmuar nga qytetarë me telefon, ndërsa dallohet një re e madhe mbi kokat e tyre që rrotullohet.

Dita e sotme në Tiranë ka qenë me mot të vre njtur por erë me intensitet të ulët.
Kjo re e çu ditshme ngjan me një t ornado, ngjan si një tu rbulencë ajrore apo një tor nado e pa formuar plotësisht.