“Pritet të jetë ndër banorët e parë të Marsit, njihuni me shqiptarin 17 vjeçar të përzgjedhur nga NASA “

“Pritet të jetë ndër banorët e parë të Marsit, njihuni me shqiptarin 17 vjeçar të përzgjedhur nga NASA”

“Në vitin 2020 para se raketa AtlasV të niset për në planetin Mars, NASA ka hapur konkurs për të gjithë banorët e botës në rast të vërtetimit se aty do të mund të zhvillohet jeta”. Aty ka konkurruar Bennet Nura, 17 vjeçar, në mesin e 100 mijë njerëzve, i cili tashmë është përzgjedhur të j etë ndër banorët e parë zyrtarë të këtij pl aneti, njëherësh shqiptari i parë, nëse në të ardhmen aty do të ketë…

B enneti tha për RTK-Radio se tashmë i ka 2 pasaporta. Një të N ASA-s dhe një që mban shtetësi holandeze, pasi ai jeton në Holandë. ‘’ Ideja e këtij konkursi Ishte që të zgjidhen 100.000 banorë vi rtual të Ma rsit, nga 7.8 miliardë banorë sa i ka bota. Këta të përzgjedhur, tashmë janë edhe banorë zyr tarë të këtij pl aneti, ku në mesin e tyre jam edhe unë. Pra nëse pl aneti mars bëhet i banueshëm, ne si të përzgjedhur jemi të parët që kemi të drejtë jete atje’’, tha Nura.

Benneti studion shkencat kompjuterike, ‘njëkohësisht ndjek edhe kurse të IT-së’. Ai për RTK-në tregon edhe mënyrën e aplikimit në N ASA për tu bërë banorë povtencial në pl anetin Ma rs. ‘’ Mua më lindi ideja të vendos emrin tim së bashku me të tjerët në p lanetin M ars, në marshimin nga vetë faqja e internetit e NA SA-s, pasi po e re klamonte në faqen e parë. Aty vetëm duhej të plotësohet një pyetësor me pyetje personale dhe të dërgohet. Më pas më erdhi konfirmimi dhe pasaporta nga N ASA’’, tha ai.

Me datën 18.02 2021 ne ora 9:55 r aketa “Atlas V ka ateruar ne Mars”. Qëllimi i këtij udhëtimi ishte që të mblidhen mo stra, për të parë nëse më herët aty ka pasur j etë. Son da me gjashtë rrota, më e madhja dhe më e ava ncuara e N ASA-s, at eroi të enjten, pas një udhëtimi shtatë mujor, prej 470 milionë kilometrash, nga Toka. N ASA i është bashkuar Agj encisë Evropiane të Hapësirës, për të sjellë shk ëmbinj nga Marsi, që mund të tregojnë nëse ka ekz istuar ndonjëherë je të në pla netin …