Momenti kur p olici shpëton 3-vjeçaren e mbyllur në veturë

Momenti kur po lici shpëton 3-vjeçaren e mbyllur në veturë

Kjo pasi prindërit vajzën 3-vjeçaren e lanë në makinë dhe për pak ajo sa nuk ndë rroi jet ë për shkak të mu ngesës së ajrit. Ajo mendonte se vajza i kishte vd eku r, mirëpo po lici Bill Dunn vrapo me vajzën në krah dhe ia dha ndihmën e parë duke e shpëtuar atë.

Fëmijën e kishin lënë gjatë natës në veturë pasi nëna e saj Casey Dylan Keller mori shkoi në një dyqan dhe h arroi atë në makinë.

Keller është e ak uz u ar për shp ër fill je të fëmijëve.