Ja pse Serbia duhet t’ia ketë frikën Ritës, bashkëshortes së Albin Kurtit??

Ja pse Serbia duhet t’ia ketë frikën Ritës, bashkëshortes së Albin Kurtit??

“Serbia duhet të tr embet nga kjo grua: Ja kush është ajo”, është ky një titull i mediave serbe, pak ditë pas mbajtjes së zgjedhjeve në Kosovë. Kjo grua që i re ferohen mediat serbe, është bashkëshortja e Albin Kurtit, Rita.

Blic shkruan se Albin Kurti dhe partia e tij Vetëvendosje fiuan më së shumti vota në zgjedhjet e fundit në Kosovë. Sipas mediave serbe, për publikun serb ai njihet si një i d ënuar për shk atërrimin e int egritetit t erritorial të R FJ-së.

Sidoqoftë ai nuk foli shumë për familjen në publik dhe gruaja e tij dihet që është norvegjezja Rita Augestad Knudsen, e cila aktualisht është e angazhuar në kërkime për te rrorizëm dhe ek stremizëm.

Në fillim të këtij viti, Kurti dhe bashkëshortja e tij arritën në qendër në vëmendjes për të ardhurat e tyre dhe mediat nga Kosova r aportuarn se të ard hurat e Ritës ishin mbi të gjitha stan dardet.

Ajo që ishte më interesante ishte se Kurti ra portoi të fitonte 19 mijë euro në vit, ndërsa bashkëshortja e tij 42 mijë euro.

Biografia zyrtare e Ritës tregon se ajo është e përfshirë ngushtë në vlerësimin e rr eziqeve të t errorizmit, eks tremizmit, ra dikalizmit, si dhe të drejtës ndërkombëtare në Kosovë.