E pabesueshme se si ky njeri heq dhimbjen e kokës në 2 minuta

E pabesueshme se si ky njeri heq dhimbjen e kokës në 2 minuta

Një përdorues i You/Tube ka ndarë me të gjithë ndjekësit e tij në internet një metodë të pa zakontë për të hequr dhi mbjen e kokës ose mi grenën dhe ajo që e bën edhe më të pa zakontë është fakti se shumë ndjekës të tij be tohen se kjo metodë f unksionon.

Kamil, i cili poston në ka nalin e tij në You/Tube të quajtur Kamil’s View, thotë se mund të shërojë d himbjen në dy minuta, duke të të bërë vetëm 3 pyetje.

Në videon e tij, e cila është parë rreth 3.7 milionë herë, Kamil thotë: “Do të të bëj disa pyetje dhe do t’i përsëris ato disa herë. Sa herë që të bëj pyetjen dua që ta mendosh atë seriozisht dhe të përgjigjesh”.

Pasi e instrukton sh ikuesin që të mendojë për dhimbjen e kokës ai pyet: Ku ndodhet dhim bja e kokës? Çfarë ngjyre ka? dhe Çfarë forme ka?

Pasi i përsërit këto pyetje 4 herë, ai thotë se tashmë dhi mbja e kokës duhet të ketë ikur.

Komentet poshtë kësaj video janë të shumta, por ato kanë një të përbashkët, që kjo me todë funksionon.

Duke shpjeguar s esi funksionon, në një tjetër video Kamil thotë se pjesa më e madhe e dhi mbjeve të kokës krijohen nga vetë njeriu, nga vetë mendja e tij.