80% e njerëzve që i thonin vetit gjeni,nuk munden që ta gjenin rezultatin e duher provojeni veten në ktë test

80% e njerëzve që i thonin vetit gjeni,nuk munden që ta gjenin rezultatin e duher provojeni veten në ktë test

Këtu është një s fidë e re që po zbarkon në rrjetet sociale: një ll ogaritje matematikore. A do të arrini të gjeni përgjigjen e kësaj l logaritjeje e cila mund të duket e thjeshtë në shikim të parë? Kuptoni që pak njerëz e kuptojnë atë herën e parë. Pra, a ndiheni akoma të aftë ta zgjidhni me sukses këtë pr oblem?

Çfarë rezultati gjeni? Numri 1? Dhe jo, kjo nuk është përgjigjja e saktë.

Megjithatë, ky është rezultati që shumë përdorues të internetit kanë gjetur në mediat sociale ndërsa përpiqen të zgjidhin këtë pr oblem matematikor.

Ata gjithashtu pyetën nëse njerëzit e tjerë e kishin zgjidhjen!

Do ta shihni, do të riktheheni në kolegj.