Zana Avdiu: HaIil Kastrati duhet të kontroIIohet pse jo edhe të dë nohet..!?

Zana Avdiu: HaIil Kastrati duhet të kontroIIohet pse jo edhe të d ënohet..!?

Ata nuk jane te sh enjte, ata jane njerez, sikurse te gjithe ne. Ata nuk dine asgje me shume se ne, dhe nuk kane ndonje gr ade me te nalte tek Zoti, sesa ne. Ata mund te jene, dhe ne fakt jane te gabueshem, jane te k eqinj, genjeshtar, zhv ates, e qe shume prej tyre, nga kjo pozite jane bere edhe milionere.

Eshte e dhímbshme, qe kushdo qe e krítíkon cilindo prej hoxhollareve (edhe te gjithe pri jesve fetare, qofte: prift, sheh apo ckado), menjehere fillojne ak uzat, líncímet, sha rjet, f ye rjet madje edhe kercenímet.

Kjo eshte to talisht gabim, dhe kete e bejne vetem ata qe nuk mendojne me koken e tyre, e qe fatk eqesísht jane shume. Ju duke i mbrojtur me cdo kusht, dhe duke i shen jteruar prijesit fetar, po beni m ekat te Zoti, sepse, po i beni edhe nje shok atij. Pra, nese keta hoxhollaret, qe ju po i mb roni me cdo kusht, dhe po i quani te perkryer e te pagabim, e te gjithdijshem, kjo po shnderron ata ne me shume se profet, pra po i ben dicka si Zoti. E kjo eshte me kat!

Halil Kastrati dhe te gjithe hoxhollaret e tjere, e p rijesit tjere fetare qofte prift apo sheh, a ckado, duhet te krítíkohet, te kontrollohet, e ne qofte se eshte nevoja, edhe te de nohet.

Mos e l inconi kedo qe ve ne pikepyetje per veprímet e cilitdo pr ijesi fetar, sepse secili nga ne mund te dije me shume se ata, ani pse nuk e kemi titullin e tyre, apo vendin e punes se tyre.

Edhe pr ofetet jane krítíkuar, edhe pr ofetet kane biseduar dhe ko nsultuar me njerezit rreth tyre. Ata nuk jane sjelle ndryshe, vecse sikur te gjithe njerezit e tjere, kane qene shume modest. Por, ashtu edhe duhej te silleshin, sepse ata ishin njerez, ndonese te zgjedhur. Ne fakt, ata kane qene shume te varfer, nuk kane gezuar nje lu ks kaq te madh, sikur qe gezojne secili nga pr ijesit fetare, ketu tek ne.

E kur profetet kane qene kaq modest, kush jane keta pr ijes fetare, qe pre tendojne qe e kane te verteten ne duart e tyre? Pse duhet ndjekur sy mbyl lurazi, dhe te iu bindemi ckado qe ata thone? Kush jane ata qe te sillen sikur te vetmjaftueshem, dhe ju t’i tr ajtoni si te tille?

Mos i tr ajtoni si te tille, sepse ata nuk jane te tille. Ata jane vec njerez, qe shume prej tyre e kane ke qper dorur poziten e tyre, per perfitime personale. Andaj, edhe mosbesimi ndaj tyre, i nje numri te madh njerezish, nuk eshte i pakuptimte, por shume i drejte.

Ndaloni se lin cuari, kedo qe i kr itikon keta pr ijes fetar!