TURP/ Lajmi Fundit, Zbulohet Me Ne Fund Se Kush E Dergoi Ne H age Thacin…!!!

TURP/ Lajmi Fundit, Zbulohet Me Ne Fund Se Kush E Dergoi Ne Ha ge Thacin…!!!

Ish-ep,rori i lartë i Ushtrisë Çli.rimtare të Kosovës, dhe ish agje,nti i SHIK-ut, Na.im Miftari, përmes një postimi në Fa,cebook, ka shkruar për ish-presid.entin Hashim Thaçi.

Mif,tari ka reag.uar pas a k uzave që u bënë këto dit,ë se Thaçin e kanë dërguar në Gj,ykatë Speciale.
Sipas tij, Hash,im Thaçi e ka dërguar veten në Spe.ciale, dhe askush tjetër.

Re,agimi i Miftarit:

Po fli,tet se Hashim Thaçin në burg..un e Hagës e dërguan jo Ga,nia, jo Naimi, jo Milaimi, jo Ramizi, jo Rexha, jo Hasani e Hyseni, por nuk qëndr,ojnë këto asnjëra pasi në bu.rgun e H agës Hashim Thaçi e ka dërgua vetveten, sa herë ta sheh Hash.imi në mëngjes vetveten në pasqy,re në banjën e tij të H agës le ta din se ai pë.rball tij në pasqyre është fajt..ori pse gj endet Hash,imi aty në b urg!

Nejse tje,tër punë është nëse më thir.rin mua në gj ykatë si dëshmit,arë apo i ak uzuar s’është me rëndësi tani atje do të ndih,moj pak’ Hashim Thaçit sipas mundë.sive se e ka meritua vet me i nd,ihmua do ti ndihmoj!