Motrat ‘tironse’ që bëjnë se,S 3,she. Ja sa e kanë çm,imin dhe ku i gjeni…

Motrat ‘tironse’ që bëjnë se,S 3,she. Ja sa e kanë çm,imin dhe ku i gjeni…

Disa ditë më parë në Tiranë u a rrestua një tu tore dhe disa vajza të reja, të cilat ush tronin pro stitucion

o nline e më konkretisht punonin në një ch/at/line. Kohët e fundit është rritur nd jeshëm ra sti kur vajza të ndryshme kontaktojnë meshkujt dhe u ofrojnë atyre t rupin e tyre kundrejt shumave të caktuara. Për më shume de taje si c mimin, vendin dhe numrat e telefonit ju dalin duke…shtyii’pee hapsri’en e mposht’me dhe pri’it 5 seki’onda pr tpar vidjeeonn