Mj eku i njohur italian jep lajmin qe te gjithe prisnim: “Ja kur do të kthehet normaliteti..”

M jeku i njohur italian jep lajmin qe te gjithe prisnim: “Ja kur do të kthehet normaliteti..”

Në Mars do të shohim dritën». Matteo Bassetti, drejtori i së mundjeve infektive në spitalin San Martino në Genova, është i bindur për këtë. Specialisti i së mundjes infektive dha disa mendime mbi përparimin e fushatës anti vaksinimit kundër Covid :

“Kurrë nuk kemi ndalur së sh qetësuari – filloi ai – duhet të jemi të durueshëm për 5 javët e ardhshme dhe ndoshta në fund të marsit do të shohim dritën; me rritjen e vaksinave, duhet të fillojmë të shohim zbritjen ». Një qëllim, ai i r ënies së infeksioneve të koronavirusit, i cili mund të lejojë – sipas specialistit të sëmundjes infektive – një rikthim g radual në një jetë n ormale.

“Shpresoj se ndryshimi i qeverisë do të sjellë një ndryshim të ri tmit në vaksinat,” vazhdoi ai, duke pasur parasysh se “sistemi shëndetësor ka qenë i zënë, por nuk ka qenë kështu në vaksinat. Evropa rre zikon të humbasë në për balljen me SHBA dhe ka përgjegjësi në Itali dhe në Evropë », kështu që Bassetti.