Ke kr,uajtje dhe erë të r.ëndë “aty po,shtë”? Me këto 3 produkte që ke në shtëpi s’do tu.rpërohesh më….

Ke kr,uajtje dhe erë të r.ëndë “aty po,shtë”? Me këto 3 produkte që ke në shtëpi s’do tu.rpërohesh më….

Është e kotë të p retendosh se nuk të ka ndodhur kurrë nëse je femër.

Disa prej nesh i kanë këto pro.bleme dhe shpesh kanë tùrp të flasin me gjínekòlogun e tyre.Por këto janë gjëra fiziologjike dhe nuk ka asgjë të k.eqe me pranimin e tyre. Në mënyrë të veçantë, ne duam të flasim për erën e k.eqe të pjesës int.ime të femres, një pro.blem që mùndòn shumë gra …Para se të fillojmë duhet të sqarojmë një gjë..…shtyii’pee hapsri’en e mposht’me dhe pri’it 5 seki’onda pr tpar vidjeeonn