Ilir Demalia: “Vehabist Elvisi me emër anglez, mbiemër ortodoks dhe serbi me 100 mijë Euro”

Ilir Demalia: “Vehabist Elvisi me emër anglez, mbiemër ortodoks dhe serbi me 100 mijë Euro”

Elvis Hoxhë Naçi thotë në emisionin e tij televiziv, “Kam refuzuar 100 mijë euro për fon dacionin Firdeus para tér.métit të 26 nëntorit nga një shtetas serb. Pas tér.métit më erdhi një do nacion 5 mijë euro po nga një shtetas serb. Unë nuk p aragjykoj asnjë por sa herë kujtoj gja.kun e vëllezërve në Kosovë nuk mund ta bëj. Nuk do pranoj asnjëherë asnjë f ond nga shtetas serbë”.

Që nje njeri të japë 100 mijë euro dhuratë një fo ndacioni, duhet të këtë pasuri të paktën 100 milion euro, si serb ortodoks që ja jep një Hoxhe shqiptar, duhet të këtë 1 miliard euro pra është nje emër i njohur në boten e bi znesit në Serbi.
A ka mundesi të na e thotë emrin e serbit Hoxhe Naçi?!! Përndryshe duhet të besojmë që hoxhë Naçi ma.shtron në funksion të b iznesit të tij.