Femra 116 kg gjen “dashurin me trajnerin e fitnesit i cili është gjysma e peshës së saj”…

Femra 116 kg gjen. “dashurin me trajnerin e fitnesit i cili është gjysma e peshës së saj”…

Një shq etësim në imazhin e t rupit të tij, një vetëvlerësim i ulët… Këto janë p asojat ps ikologjike të mbipeshes, dhe lista vazhdon. Por refuzimi nga të tjerët është nd jenja më e k eqe që mund të ketë një person me mbipeshë. Një grua e re prej 116 kilogramësh di diçka për këtë pasi ma rrëdhëniet e saj ro mantike kanë qenë gjithmonë k aotike. Por, megjithë pengesat e saj, ajo përfundoi duke takuar da shuri me një kapital A.

Në moshën 23 vjeç, Brittany Jacques po lu ftonte për të gjetur das hurinë e vërtetë. Ish-partnerët e saj nuk e pranuan atë me mbipeshën e saj dhe më shpesh e n xitën atë të bënte dietë duke i bërë pr esion. Por sot, Brittany jeton për të dhe të pranojë tru pin e tij, siç kalojë nga gazeta britanike, The Sun .

Një burrë i dha asaj përsëri besim në d ashuri