Baton Haxhiu E “GODET” Rende Kete Here Vjosen: “Vjosa Osmani Nuk Është Politikane Ajo”

Baton Haxhiu E “GODET” Rende Kete Here Vjosen: “Vjosa Osmani Nuk Është Politikane Ajo”

An alisti Baton Haxhiu tha se brenda Kosovës ka një ar miqësi shumë të madhe mes politikanëve. Ai theksoi se Kosova është në pikën më të ul ët so ciale për të ardhmen, pasi hyri në kri zën më të madhe gjatë lu tftës.Ai dha një d eklaratë të fo rtë për

Vjosa Osmanin duke mos e ko n sideruar si figurë politike të vendit.Larg disa fjalimeve populiste në studio, Kosova hyri në kr izën më të madhe që nga pë rpunimi i lu ftës, e para paqartësia me di alogun, me presidentin, me qeverinë duke pë rfshirë li b eralizimin e vizave, kemi një listë të shumtë të gjërave që nuk i përmbush as populizmi i zgje dhjeve në Kosovë.