Vëndi ku jetojnë ‘sheiket’, Ja qyteti më i pasur në Shqipëri…

Vëndi ku jetojnë ‘sheiket’, Ja qyteti më i pasur në Shqipëri…

Tirana si kryeqyteti i Shqipërisë është dhe kryeqendra e të a rdhurave më të larta. Po ashtu është qyteti ku individët arrijnë që të kursejnë më shumë dhe kanë më shumë pasuri të vendosur si d epozita nëpër b ankat e nivelit të dytë, në r aport me popullsinë përkatëse.

Por, cili ëshë qyteti që vjen me një diferencë të vogël pas Tiranës me nivelin më të larta më frymë të të ardhurave. Sipas të dhënave të B ankëss së Shqipërisë për de pozitat sipas q arqeve.

Vetëm të i ndividëve, në r aport me popullsinë përkatëse, të publikuar nga i nstatt kanë marrë në studim k ursimet që janë të disponueshme për Tiranën Durrësin,Elbasanin Fierin,ditorja.