Shkodranes ditën e dasmës, ja publikuan videot lN.Tl.ME në një ekran të madh ku shije se po tra.dht.on.te burrin me kunatin….

Shkodranes ditën e dasmës, ja publikuan videot lN.Tl.ME në një ekran të madh ku shije se po tra.dht.on.te burrin me kunatin….

Kaseta ishte pothuajse 5 minutëshe dhe ajo u vendos në një ekran të madh gjatë ce remonisë martesore, ishte menduar paraprakisht një gjë e tillë me qëllim për të po.sht.ëru.ar “gruan t.ra.dh.tare”.Video u bë menjëherë v ir ale dhe shka k toi shumë rea gim e në rrjet, disa prej tyre mendonin se video është reale dhe në drejtim të gruas vër shuan një mori komentesh neg at ive.

Disa të tjerë mendonin se klipet janë përdorur si ma rifet m arketingu për të tërhequr sa më shumë shikues.Video e publikuar po bën xhiron e botës, në të shihet çifti i cili ishin vendosur pranë njëri tjetrit.dhe po shikonin në praninë e familjarëve dhe miqve filmimet e videos.