Ose S*k*s ose të ngela në klasë – kapet mat mësuesja …!!

Ose S*k*s ose të ngela në klasë – kapet mat mësuesja …!!

Mendoni se duke mos mësuar në provime, mund të ngelësh në klasë. Në fakt jo. Ka edhe kështu; Nëse bëni se.ks me mësuesen, jo vetëm që kaloni por mund të merrni edhe notë të mirë.40 vjeça rja e martuar, Yokasta M., mësuese në një shkollë në Medellin të Kolumbisë i dërgonte nxënësve të saj, 16 dhe 17 vjeç, foto prov.okuese dhe i kër.cënonte se do i ngelte nëse nuk fl inin me të.

Ajo u arr.estua pasi njëri nga prindërit zbuloi fotot e mesazhet kërc.ënuese në telefonin e të birit, e më pas e den.oncoi r astin në polici. Kaq ka mjaftuar që prindërit e tjerë të kontrollonin telefonat e djemve të tyre, për të zbuluar se nuk ishte vetëm një r ast.