Nusja Më E “Trishtuar E Të Gjitha Kohërave Kur Ta Mesoni Historinë Do Të U Liget Zemra”

Nusja Më E “Trishtuar E Të Gjitha Kohërave Kur Ta Mesoni Historinë Do Të U Liget Zemra”

Video i cili u paraqit në internet paraqet nusen më të t rishtuar ndonjëherë, ndërsa tregimin për të kanë transmetuar mediet botërore.

Marjona Hudoidodova (22) nga Taxhikistani u martua me mësuesin e hi storisë një vit më të vjetër Saidsho Asrorov, ndërsa martesën e kanë ko ntraktuar prindërit e saj me urdhrin e kryetarit të Taxhikistanit Rahmon.Mirëpo, në incizim shihet se si dhëndëri është shumë i kë naqur me ku rorëzim, ndërsa Marjona 22 vjeçe gjatë gjithë c eremonisë nuk ka buzëqeshur.