Nuk E Gjejnë Dot As Profesorët E Matematikës/ Ju E Gjeni Dot Cili Numër M Ungon.

Nuk E Gjejnë Dot As Profesorët E Matematikës/ Ju E Gjeni Dot Cili Numër M Ungon.

Testi qe po ç mend te gjithe. E gjeni dot numrin që mungon, edhe profesorët e matematikës nge cin te ky te st. /

Kur filloni të zgjidhni kui zin më poshtë, mund të kuptoni se ju mu ngon një aftësi e rëndësishme e matematikës.
Te sti që po i ‘ç mend’ të gjithë! E gjeni dot numrin që mungon?