Tayna veshë ‘pellush prej leshit’, por ‘zogun’ e lë jashtë??

Tayna veshë ‘pellush prej leshit’, por ‘zogun’ e lë jashtë??

Rep artistja Tayna e ka të pamundur të mos pro vokojë.

Tanimë i janë bërë të zakonshme veshjet e po zat pro vokuese.

Ajo është shfaqur e veshur me një p ellushë prej le shit, por që vëmendje mori këmba e saj e nxj errur jashtë deri tek ‘zogu’.

Eh, pra kjo është Tayna, këngëtarja e cila shfaqet e bën përherë gjestet u nike.

Shikojeni.