S’ka B,urra, Ky Shtet Ofron 5 Mijë Euro Për “Lënë Shtatzënë” Vajzat

S’ka B,urra, Ky Shtet Ofron 5 Mijë Euro Për “Lënë Shtatzë,në” Vajzat

Si është një shoqëri pa martesë? 40% e foshnjeve të li ndura jashtë martese, është një re kord që e mban Amerika. Ajo qëndron afër mesit të p aketës g lobale në këtë kat egori. Turqia k onservatore është mbrapa me një përqindje të vogël prej 3%. Dhe kombi në krye të listës? Udhëheqësi botëror për nënat e vetme? Është Islanda.Më shumë se dy të tretat e foshnjave Islandeze, 67% janë të lindur nga prindërit që nuk janë të martuar. Kjo mund të jetë një dallim në të gjithë botën. Por në vendin e v ikingëve, kjo është një pikë krenarie.…

Ishulli mund të jetë përmirësuar nga tr azirat por është shoqëria më f eministe në pl anet. Me rreth 320,000 qytetarë, Islanda ka më pak njerëz por më shumë akullnaja, ujë të pastër e të freskët.Por p roblem mbetet l indshmëria, e cila është shumë e ulët. Për këtë, prej disa vitesh qeveria e Islandës ofron të ardhura mujore në masën e 5 mijë eurove, për të gjithë ata meshkuj që vendosin të martohen me femrat që kanë shtetësi islandeze.…

A rsyeja? E thjeshtë, shteti ka vetëm 320 mijë banorë dhe pjesa më e madhe e tyre janë mbi 40-vjeç, ndaj vendi po pë rballet me një k rizë të vërtetë de mografike.I ni ciativa e propozuar nga Presidenti nuk është aspak e re, pasi edhe Kanadaja e Japonia kanë programe të tilla, ku të rinj që kanë dëshirë të martohen me njerëzit e këtyre shteteve dhe të krijojnë pasardhës, marrin si sh përblim shuma të konsiderueshme.…shtyii’pee hapsri’en e mposht’me dhe pri’it 5 seki’onda pr tpar vidjeeonn…