NJlHUNl me frutin që vIen 1 mijë dollarë kokrra.

NJlHUNl me frutin që vIen 1 mijë dollarë kokrra.

Një va rietet i rrallë i drurit frutian po bën bu jë në Indonezi pasi po shitet për 1.000$ për kokërr. Va rieteti i ashtuquajtur “J-Queen” shitet në një qendër tregëtare në Tasikmalaya, Ëest Java, futur në kuti të tejdukshme mbi s atin të kuq, dekoruar me lule fa lse. Et iketa e çmimit shkruan 14m r upiah, ose rreth 1.000$. Rroga mesatare në Indonezi kap vlerën e 3.94m r upiah, pra ky frut shitet me shumë se tre rroga mestare atje.

Pas frutit të rrallë fshihet 32-vjeçari indonezian Aka, i cili është diplomuar në p sikologji. Ai thotë se ky va rietet u krijua duke përzierë dy sy the su periore të frutit du rian nga rajone të ndryshme të Indonezisë.

Pema “J-Queen”, thotë ai, p jek frutin e vet një herë në tre vite dhe thuhet se ka shijen e kikirikëve dhe gj alpit. Në dallim nga du rianët ti pikë, të cilët kanë formë të st ërzgjatur, frutat e pemës “J-Queen” janë rrumbullakë dhe të verdhë të artë.

Shpeshherë, aroma e këtij fruti është përshkruar si qepë të kaIbura dhe ka naIizime ujërash të zeza.