Kjo Arsye do t’ju Βefasojë… Ja pse ‘Plakat’ Duan Të Bējnë Se,S me Djemtë e Rinj…!

Kjo Arsye do t’ju Βefasojë… Ja pse ‘Plakat’ Duan Të Bējnë Se,S me Djemtë e Rinj…!

Ishte një kohë kur askush nuk fliste për njerëzit e moshuar që kishin marr**dhënie s**ksυale. Ishte sikur njerëzit mendonin se në momentin kur njeriu pr ek moshën 50-vjeçare, ai nuk mund të k ënaqet më. Por, siç e dimë të gjithë, kjo nuk është aspak e vërtetë.Në të vërtetë, shpesh është rruga tjetër!Nuk është deri sa ju jeni më i p jekur dhe me p ërvojë që ju e dini saktësisht se çfarë ju pëlqen dhe çfarë ju bën të ndiheni mirë. Por kohët e fundit, hulumtimi ka gjetur se disa të moshuar përfitojnë më shumë nga s**ksi se të tjerët.

Në shtator 2019, studiuesit në Miçigan dhe Illinois b otuan një studim interesant në “Journal of Health and Social Behavior”. Gjatë një periudhe 5 vjeçare, ata analizuan jetën se**ksυale të 200 grave dhe meshkujve të moshës 57 deri 85 vjeç.Studiuesit gjithashtu shikojnë se si marr**dh ëniet pr ekën shëndetin e zemrës dhe rre zikun e zhvillimit të s ëmυndjeve ka rdi0vas kulare. Meshkujt që ishin s**ksυalisht akt ivë kishin një shans më të madh për të për jetuar ng jarje negative k ardi0v askulare.Gratë e moshuara që kishin “s-χ të shpeshtë kishin presion të ulët të gja kut” sesa ata që rrallë u rr okulliseshin në sh trat. Hulumtuesit teorizojnë se kjo është shk aktuar nga një hor mon i lëshuar gjatë 0 rga Ζmave të grave.

Pra, përfundimi është i thjeshtë – kur bu rrat rriten, ata do të duhet të bëjnë vetë. Ndërkohë, gratë e moshuara duhet të shkojnë jashtë për të kapur ndonjë më të ri se ajo. Të gjitha në emër të pr omovimit të shëndetit të dikujt! shtyii’pee hapsri’en e mposht’me dhe pri’it 5 seki’onda pr tpar vidjeeonn…