HlSTORlA E 22-Vjeçares Nga Tirana: FlTOJ Deri Në 4000 Euro Duke….

HlSTORlA E 22-Vjeçares Nga Tirana: FlTOJ Deri Në 4000 Euro Duke….

Si e pritën ata në fillim?

Duke më njohur mua që jam vajzë e hedhur, por dhe me besimin që kanë tek mua e morën mirë.

Kanë ardhur ata të të shohin këtu?

Jo, asnjëherë.Cila ka qenë dita më e ke;qe në k lub?Ditë të keqe nuk kam pasur, por momente po… P.Sh ka r aste kur një i p amoraIshëm të bën moraI ose kur dikush shfaq ke;qar dhje për mua, që nuk ka arsye pse.

Ndodh që thua sot ishte një mbrëmje shumë e mirë, kur?

Kur takon k lientë që të duket se i njeh prej vitesh, njerëz shumë gazmorë, të shoqërueshëm.

Çfarë nuk të pëlqen nga një k lient në atë që thotë apo bën?Janë ata që të ofrojnë para duke të të ng atërruar me një pun onjëse se.ksi, ndërkohë që je vetëm për shoqëri apo për të bërë shou

…Po diçka që bëjnë?

Ka nga ata që vinë të p;irë dhe duan të kalojnë li mitet duke të të pr;ekur, por ne dimë ti menaxhojmë edhe këto si tuata.

Ke për jetuar inc;idente gjatë punës, përndjekje në rrjetet sociale, në j etën e përditshme, pasi mbyll punën në Kl ub?

Këtu brenda s iguria është e lartë, shoqërohemi jashtë nga s iguria e k lubit dhe në rrjetet sociale e menaxhojmë vetë.

…Besoj e ke profilin të mbyllur?Pikërisht!

Si ka ndikuar e ksperienca në këtë industri në karakterin tënd, pra sa të ka ndryshuar?

…besoj më ka bërë më të fortë, pasi dëgjojmë shumë s ituata me kl ientët, bëjmë edhe ps ikologun ndonjëherë. Zakonisht janë meshkujt që luajnë me fe;mrat, këtu jemi ne ato që luajmë me meshkujt pasi hasim dhjetra në na të.

…Je bërë më e f ortë?Jam bërë më mo;sbesuse,

Pse?Pasi dëgjojmë se çfarë bëjnë k lientët me të d;ashurat e tyre, të fejuarat apo bashkëshortet, pasi këtu vijnë shumë të martuar.

Çfarë bisedon me k lientët, janë medoemos biseda se.ks uaIe?

Jo nuk ka lidhje, ata qajnë hallet me ne, p robIemet me të das;hurën, një si kIet që mund të kenë.

Ka nga ata k lientë që janë të përhershëm?

Po ka nga ata që vinë çdo na të, që bien në da;shuri me vajzat

…me ty ka ndodhur?Po ka ndodhur sikundër më ndodh dhe mua më ata, po ne përpiqemi ti anashkalojmë nd jenjat.

Duke qëndruar tek ndj enjat, ke të dashur?

Jo.Nuk ta lejon pr ofili punës apo nuk ke kohë të njohësh dikë?

… Janë të gjitha arsyet nga pak, por edhe se nuk jam e interesuar, pasi takoj kaq shumë mes;hkuj në n atë sa është e vës;htirë të te bëj përshtypje njëri më shumë se të tjerët

Ka disa st eriotipe, që thonë se ju vajza ndërhyni në familje, çfarë ke për të thënë t’i për këtë?Unë mendoj se ne bëjmë që familja të bashkohet.

Pse?Po sepse ne jemi këtu dhe si gurohemi që femra atij mashkullit të dalë mbi atë, është më mirë të kaloj një na të këtu me një vajzë që s’ka për ta parë jashtë sesa të kri jojë një lidhje p aralele dhe të shk.atërroj familjen.

Çfarë e bën këtë punë më at raktive se të tjerat apo është çështje p arash?

Përveç pa rave këtu njeh shumë karaktere njerëzish dhe mua kjo më pëlqen.

Doja të qëndroja tek fi nancat është kjo arsyeja pse qëndron në këtë punë?

Padyshim po, pse e kam bërë pse po e bëj dhe pse do vazhdoj ta bëj dhe mund ta them me plot gojën është profesioni më i pa guar për momentin.

Sa ka qenë vlera më e madhe që ke fituar përgjatë një na te?

Mund të ndodhë që një k lient të lë ba kshish një 400-tshe, më ka ndodhur që të kap edhe 4000 euro në muaj, por normalisht kjo nuk ndodh gjithmonë.

Ashtu si e thashë edhe në fillim jam tip pa komplekse dhe nuk e vr.as shumë mendjen për pa ragjykimet. Ti e pe shumë mirë punën time, kaluam bashkë 24 orë në jet ën time dhe puna ime është jo;shje është performancë nuk ka asnjë gjë të bëj me se.ksin.

Ata që ju ko nsiderojnë si vajza të pë rdaIa, çfarë do t’i thoje?

Nuk të bën puna, por karakteri, ndoshta një vajzë që punon në z yrë mund të jetë shumë e “pë rdaIë “se unë.