Bl lokoi vijat e bardha/ Këmbësori ‘ha.kmerret’ duke kaluar sipër makinës -VIDEO

Bl lokoi vijat e bardha/ Këmbësori ‘ha.kmerret’ duke kaluar sipër makinës -VIDEO

Në je tën e përditshme na ndodh shpesh herë që të shohim drejtues m jetesh që nuk i respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor.

Disa prej nx itimit, disa prej aftësive jo të mira drejtuese ndonjëherë bëhen shkak i ak sid en teve të ndryshme dhe më pas marrin ndë shk imet e merituara nga P oli cia.

Ndërkohë një video vi rale në rr je tet sociale tregon sesi një këmbësor ka ‘ndë shk uar’ një shofer i cili ka shk elur rregullat e qarkullimit. Në videon e mëposhtme tregohet qartë se shoferi ka bll okuar vijat e bardha dhe këmbësori i n ervoz uar i ka kaluar s ipër makinës.

Drejtuesi i mj etit më pas ka dalë nga makina i ha bitur me këtë veprim por me s iguri ka ‘zënë mend’ që të mos i shk elë rregullat përsëri.

Për më tepër ndiqni videon më poshtë: