Tiranë: Burri U Nis Në Një Udhëtim, “Gruaja I Dërgon Një Mesazh Që Nuk Ishte Për Të”…

Tiranë: Burri U Nis Në Një Udhëtim, “Gruaja I Dërgon Një Mesazh Që Nuk Ishte Për Të”…

Por disi gabimisht, mesazhi me tekstin: “Eja, burri im shkoi në një udhëtim”, shkoi jo për shoqen e saj Elenita, por për bu rrin e saj.

Burri në z emërim e sipër e telefonon menjëherë:

“Kush, nëse mund të ma thuash, kë ftove, ndërsa unë jam në udhëtim?”,– ia kthen ai.

Ajo menjëherë ia sh pjegon si tuatën dhe siç duket ai e besoi.

Në mbrëmje, në kohën e caktuar erdhi Elenita. Pasi porosisin pica, bisedojnë dhe qeshin, në derë qëndron Jorgo, miku i bu rrit.

Ai thotë se, kishte ardhur për një k açavidë, hyn në apartament, duke shq yrtuar çdo dhomë.

S igurisht, nuk kishte asgjë të pa zakontë apo tr adhti.

Këtu qëndron p roverba “Beso, por v erifiko”, pasi edhe pse kjo tingëllon k ontradiktore, ju gjithçka duhet gjithmonë ta v erifikoni, dhe jo vetëm për faktin se ju jeni larg, por edhe sepse mund të m ashtroheni.