Pse o Zot pse? Bie në kanal autobosi, ra portohet se 51 veta kanë dhënë s hpirt..

Pse o Zot pse? Bie në kanal autobosi, ra portohet se 51 veta kanë dhënë sh pirt..

Një a ksident i rë ndë ndodhi dy ditë më parë në Indi. Një autobus u rrë zua në një kanal. Ra portohet se numri

i j etëve të hu mbura është rritur dhe ka shkuar në 51.Aksid enti i r ëndë ndodhi në rrethin Sidhi të Madhya Pradesh. Ministëri Shivraj Singh Chouhan gjithashtu u largua nga Bhopal për të vizituar vendin e ak si dentit në Sidhi.Mes personave që kanë hum bur je tën 20 janë gra dhe dy fëmijë. Në autobus kishin hipur më shumë persona se sa lejohej. Ra portohet se autobusi rrë shq iti nga rruga dhe u zhyt në një kanal të mbushur me ujë në Sidhi. /EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh videon,duke shtypur ne rek,la.men 5 sekondshe