Nuk donte që e bija të ishte e lumtur jepet vendimi për shqiptarin që i m ori j etën vajzës së tij dhe dhëndërit….

Nuk donte që e bija të ishte e lumtur jepet vendimi për shqiptarin që i m ori j etën vajzës së tij dhe dhëndërit…

Një ng jarje e rë ndë u regjistrua më 31 dhejtor të vitit 2019 në Australi, ku shqiptari Osman Shaptafaj ‘e l iminoi’ vajzën dhe dhëndrin e tij.Ishte pikërisht mëngjesi i 31 dhjetorit 2019 kur shqiptari Osman Shaptafaj, q ëll oi për v dek je vajzën e tij 25-vjeçare Lindita Musai dhe dhëndrin Veton Musai 29 vjeç, të martuar prej një viti. Vajza e tij Lindita, 25 vjeçe, nd ërroi je të në në vendngj arje, ndërsa dhëndri ndë rroi je të një ditë më pas në sp ital. Çifti sapo ishte kthyer nga një udhëtim i shkurtër duke festuar përvjetorin e tyre të parë të martesës, ku pas një she rri mes tyre ai i ka që ll uar të dy e më pas edhe veten.

Vajza ishte përpjekur të niste një jetë të re larg babait të saj dhe sipas dë shmive të disa personave, ajo ka patur një edukim të vë shtirë nga i ati. Fillimisht Shaptafaj nuk u shpall fa jtor nga gj ykata pasi r ezultoi me pr oblme të shë ndetit me ndor dhe i pa aft ë për të pranuar k ri min. Ndërkohë tani gjyk ata ka marrë vendimin ta shpallë f ator dhe të v uajë dë ni min për kr im in e r ëndë.