I hyn në sy një krimb 15 cm i gjatë, do të mahniteni si ia largojnë nga syri

I hyn në sy një krimb 15 cm i gjatë, do të mahniteni si ia largojnë nga syri

I hyn në sy një krimb 15 cm i gjatë, do të mahniteni si ia largojnë nga syri
Videoja e xhirimit të syrit ka kapur momentin kur doktorët hoqën një k rimb që kishte hyre në syrin e një njeriu.

Pa cienti pa emër, nga India, u a nkua për dhi mbje dhe kr uajtje në sytë e tij dhe vendosi të kërkonte ndihmë mjekësore.
Mj ekët e habitur vërejtën par azitin, i cili madh 15 cm, duke u çarë rreth njërit prej sh ikuesve të tij dhe e nx orrën jashtë.

Te stet e mëtejshme zbuluan se 60-vjeçari nga Karnataka, një shtet në jug-perëndim të vendit, gjithashtu kishte kr imba në gj akun e tij.
Pa cienti kërkoi ndihmë në Qendrën Mjekësore të Re në Kundapur. Nuk dihet se si kri mbi mori në sy.

Termi a ktual mjekësor për të pasur një krimb pa razitar ose l arvat e tij në sy është f ilariaza ok ulare. Ata transmetohen përmes ka fshimit të m ushkonjave.