Historia e çiftit shqiptar që e m poshtën bashkë kan’cerin! Gruaja: S’u mërzita.

Historia e çiftit shqiptar që e mposhtën bashkë kan’cerin! Gruaja: S’u m ërzita..

Me njërin gji të hequr, Manushaqe Gora, gjen for cën për të mo tivuar gratë e tjera te pr ekura nga k anceri i g jirit. E p ërlotur thotë se nuk u dorëzua, por l uftoi dhe ia doli.

“Unë për vete e kalova mirë, k imioterapitë i bëra në Korçë dhe pas kësaj bëra op eracion, bëra b iopsinë dhe më doli mirë, tani po bëj k onsulta për të bërë r reze. U kam thënë se kjo kalon, e kam marrë jo me të k eq, nuk u më rzita, se çdo gjë e ka Zoti në dorë”, tha Manushaqja.

Pranë saj qëndron i shoqi, Sefedini. Nga koha kur u di angostikua ai zgjodhi ti japë kurajo gruas së tij 57 vjecare. Nga Bilishti në Tiranë ishte një rrugë zher imi dhe jo mundimi

“Që të kalojë s ëmundja aq kollaj duhet mo tivim, duhet mbajtur pranë dhe duhet dhënë k urajo. Që ku ka filluar, datën 19 bën dy muaj, i kam nd ejur pranë çdo ditë e natë”, tregon ai.

Ps ikologët duan të jenë afër grave me k ancer. Ato u kërkuajnë atyre të mos mbyllen por tu drejtohen për n dihmë. Këshilla me e mirë për gratë është qendrimi me njerëz që i bëjnë të ndihën mirë.

“Kam një ra st sp ecifik që po punoj me një zonjë që është në f azën k alimtare, e ka pë rballuar me sukses. ka punuar gjatë gjithë kohës, shumë e rregullt në punën sociale”.

“Mesazhi që dua t’u jap është që të ndihen pjesë e jona, të mos ndihen ndryshe nga ne. Nëse ne do i përkrahim më shumë, besoj se do ia dalim më me sukses”, shprehen për mikrofonin e Report Tv dy ps ikologe.