Go det mjeku Gjerman: Ja deri kur do zgjasë kjo g jendje dhe kur do sh petojme!!

G odet mjeku Gjerman: Ja deri kur do zgjasë kjo g jendje dhe kur do shpetojme!!

Në një intervistë për televizionin B ILD, Z. Br own pranoi që nga fillimi dihej që do të kishte vaksina të pamjaftueshme në muajt e veres pritet nje r enie e te infektuarve pasi dhe vaksina do bej punen e saj.

“Në verë do të jemi në g jendje të rrimë përsëri në p ube dhe kl ube”, tha Helge Braun, doktori gjerman, duke theksuar se qendrat e vaksinimit do të jenë plotësisht fu nksionale nga prilli.

Në verë, përsëriti ai, “ne do të jemi në gj endje t’u ofrojmë të gjithëve mundësinë për t’u vaksinuar”, ndërsa, “për shkak të si stemit të saj të mirë shëndetësor, Gjermania nuk duhet të ketë f rikë të krahasohet me vendet e tjera”.

I pyetur se kur një “normalitet” do të kthehej në jetën e njerëzve, Z. Broën, i cili është gjithashtu një mj ek, tha se – në va rësi të v ariacioneve në llojin kryesor të koronavirusit – “në verë ne do të jemi në gj endje të rrimë në p ube përsëri”.

Ai shtoi se mbetet i mendimit se koronavirusi do të humbasë f uqinë e tij brenda vitit dhe shpresojme nje jete te re.