Familja me 5 gra dhe 24 fëmijë, me 1 b urrë

Familja me 5 gra dhe 24 fëmijë, me 1 bu rrë

Familja Uilliams në Roki Rixh në Juta, SHBA, është shumë ndryshe nga të tjerat.

Familja ka vetëm një baba, por pesë gra dhe 24 fëmijë të cilët jetojnë të ndarë në dy banesa.

49-vjeçari Bredi Uilliams është martuar me pesë gratë e tij, Polia, Robin, Rozmaria, Nonia dhe Ronda.

“Nuk është dhe aq e ndërlikuar”, tha ai për ABC news. “Ne duhemi. Kemi thjesht një jetë n ormalse zhumëzim për pesë.”

Familja thotë se fëmijëve u kanë mësuar që s’kanë pse të u shtrojnë p oligaminë. Kjo bën që qëndrimi i tyre ndaj p oligamisë të jetë me një tjetër qasje, më moderne. Në këtë familje p ihet ndonjëherë a lkool, dhe janë me m endje të hapur.