Burri kap m at gr,uan e cila ishte p olise e tra,dhtonte me kolegun e punës që e kishte re,gjistruar si “Gentiana”

Burri kap m at gr,uan e cila ishte p olise e tra,dhtonte me kolegun e punës që e kishte re,gjistruar si “Gentiana”

Tr adhëtia është një nga format më të qarta se diçka nuk shkon në një ma rrëdhënie ose thjesht njëri nga partnerët ka pr obleme dhe drejtohet në krahët e dikujt tjetër.Kësaj

radhe r asti vjen nga dy efektivë të p olicisë që kanë një mar rëdhënie të fshehtë j ash tëmartesore. Publikimi i bisedës është bërë në Facebook nga fa np age-i “Lolita”, të cilët kanë shpjeguar se është bu rri i efektives së p olicisë që e ka zënë mat gruan e tij me kolegun e punës.Me sa duket Ministria e B rendshme nuk i t rajnon shumë mirë po licët..Ja video…shtyii’pee hapsri’en e mposht’me dhe pri’it 5 seki’onda pr tpar vidjeeonn…