Shqiptari që jeton në Gjermani: Mirë qe nuk po i’u japin vi zat Kosovës, se nuk do na lini re hat…

Shqiptari që jeton në Gjermani: Mirë qe nuk po i’u japin v izat Kosovës, se nuk do na lini re hat…

Shqiptari që jeton në Gjermani: Mirë qe nuk po i’u japin vizat Kosovës, se nuk do na l ini re hat as me punu këtu duke ardhur shpesh tek ne/

Një shqiptar që jeton në Gjermani i është bërë një pytje në një inte.rvistë se çka mendon për lib e ralizimin e Kosovës që ende nuk po i’a japin vizat?

Shqiptari që jeton në Gjermani: Mirë qe nuk po i’u japin vizat Kosovës, se nuk do na li ni re hat as me punu këtu duke ardhur shpesh tek ne.