Reperi i njohur humb j etën në një aksi.dent të t merrshëm automobilistik

Reperi i njohur humb j etën në një aksi.dent të t merrshëm automobilistik

Reperi amerikan ka vd ek ur pas një për plasje të tmer r shme me veturë, Ketchy The Great, emri i vërtetë Jameon Davis, ka vd ekur pasi ishte përfshirë në një ak si dent automobilistik.

Reperi Ketchy The Great ka v dekur pasi ishte përfshirë në një p ërplasje makine. Ylli, emri i vërtetë Jameon Davis, është i njohur më së miri për punën e tij me rep grupin Stinc Team, i udhëhequr nga Drakeo The Ruler. Një përfaqësues i yllit konfirmoi lajmin tra gjik për Pi tchfork.

Telegrame ngu shëllimi kanë shkruar shumë prej kolegëve të tij, të cilët e vlerësonin lart punën e tij këto vite.