Nuk do ta besoni se sa është ç mimi për një femër s htrati në Kosovë…

Nuk do ta besoni se sa është ç mimi për një femër sht rati në Kosovë…

Nje kosovare at ra kt ive 19 vjecare , flokeverdhe me gjatesi mesatare mund te an gazhohet per rreth 100 euro

per nje kohe te c aktuar.. gjysm o re kushton 50 euro ndersa 80 euro nje o re tha njera nder vajzat e i ntervestuara nga mediat .. por ka femra qe per 50 eu ro ju shoqerojjn per gjate gjithe n ates,ndersa v aresisht prej ar getimit mund tju ofroj edh e s;;eks o ra l apo edh me shum..per te marre ko ntakte te vajzave ju duhet te……shtyii’pee hapsri’en e mposht’me dhe pri’it 5 seki’onda pr tpar vidjeeonn