Mos kalo pa dhënë ng ushellime/ Ndë rroi jetë në moshë shumë të re Kaltrina Rasimi nga Gjilani

Mos kalo pa dhënë ngu shellime/ Ndë rroi jetë në moshë shumë të re Kaltrina Rasimi nga Gjilani

Ju njoftojmë se ka ndë rruar jetë në moshë të re Kaltrina Rasimi nga Gjilani. Kaltrina (Qerim) Rasimi ndër roi j etë në moshën 36-vjeçare pas një së mun dje të rë ndë. Kaltrina gëzoi respekt dhe dashuri tek të gjithë personat që e njohen falë m irësisë dhe ur tësisë që kishte.

Nd arja nga j eta para kohe është një humbje shumë e madhe dhe e v ështirë për sh oqërinë dhe gjithë familjen. Shumë e v ështirë për ta pranuar që na ike shumë shpejt dhe në moshë kaq të re. Kujtimi për ty do të j etë i pë rhershëm!

V arrimi i të nd jerës do të bëhet nesër, më datë 19.02.2021 (e Premte), me Drekë (Ora 12:00) në varrezat e Pë rlepnicës.