Harruan se jane ne transmetim live, menduan se u kr ye emisoni…i papritur gjesti i vajzes, ja si re agoi kolegu i saj/VIDEO

Harruan se jane ne transmetim live, menduan se u k rye emisoni…i papritur gjesti i vajzes, ja si re agoi kolegu i saj/VIDEO

Në pjesën -1 të artikullit, ne nuk mund të përmendim disa nga i nc iden tet më qes harake që kanë ndodhur për

shkak të transmetuesve që harrojnë se ishin në transmetim.
Këtu, ne shikojmë disa i nc i den te të tjera q esharake që na kanë dhënë disa p ërmbajtje gazmore gjatë së kaluarës ..Shty,pe rek.lam.en per ta le.xuar laj,min e plo.te..