Gjermania ka nevojë për puntorë edhe në këtë kohë, Ja çfarë ju duhet që të dini…

Gjermania ka nevojë për puntorë edhe në këtë kohë, Ja çfarë ju duhet që të dini…

Tani ​Gjermania ka nevojë për puntorë edhe në këtë kohe, Ja cfare ju duhet që të..Pro bleme me vizat e punës ngelen, ndonëse Gjermania ka nevojë për punëtorë të huaj, Edhe pse janë mbyllur shumica e bi zneseve në këtë shtet.

Gjermania, pavarësisht kësaj, ka nevojë për fuqi punëtore në shumë sipërmarrje. Në vitin 2021, Gjermania ka nevojë për punëtorë të huaj, edhe pe jemi ne pan/demine.

Tregohet kjo edhe përmes një s ondazhi, i cili u bë nga një F ondacion gjerman, me pë rfaqësusesit e sipërmarrj eve në Gjermani, sipas së cilës 54% e s ipë rmarrjeve do të kenë nevojë për punëtorët e huaj.

Nevoje më te madhe për punëtorë të huaj në Gjermani ka për s ektorin e shëndetësisë dhe ndërtimtaria, shkruan ditorja.