Dikur e ta llnin duke i thënë se dukej si djalë, tani të gjithë “çm enden” pas saj

Dikur e t allnin duke i thënë se dukej si djalë, tani të gjithë “çm enden” pas saj

Celine Centino, 26 vjeçe ka kaluar vite të tëra duke u keqtra jtuar nga moshatarët, por tani ajo nd jehet e lumtur me vetën.Një modele m agjepsëse e Instagramit ka treguar se si ajo ka shpenzuar me mijëra dollarë për o p e rime kozmetike pasi kaloi vite të tëra du ke u ng acmuar në shkollë.

Celine Centino, 26 vjeçe nga Zvicra, vendosi që donte të ndryshonte pamjen e saj kur ishte një adoleshente e re.

Ajo shpenzoi një p asuri të vogël të fitoj dukjen që ka sot, dhe tani ajo fiton para duke u dukur si “objekt s eksi”.Celine ka treguar se ishte shumë e p alumtur me veten, dhe nd jehej shumë e shë mtuar. Ajo nd jehej e bllokuar në t rupin e vet.

Ajo n gacmohej vazhdimisht nga moshatarët e saj se dukej si djalë, dhe se hundën e kishte shumë të ma dhe. Celine nuk kishte miq dhe nuk donte të shkonte në shkollë, por vendosi të tregohej e fo rtë për familjen e saj.

Ajo tregoj që ka fi ller në mollëza, nofull, mjekër, dhe nën sy për të mbuluar të nx irat. Ajo gjithashtu ka ndërmarrë 3 o perime për rritje të gjok sit, duke e bërë në masë/XXL.

Ajo tha se të gjitha o perimet i kus htuan më shumë se 35 mijë dollarë. Por ajo thotë se nuk e bëri këtë për të tjerët, por për veten. Ajo kishte ëndërruar të dukej kështu gjithmonë.26 vjeçja shpjegoi se ajo nuk shp enzonte kurrë, ku rseu çdo cent për të arritur ëndrrën e saj. Vishte rroba të vjetra dhe nuk dilte kurrë, sepse punonte si një st iliste flokësh, që nuk paguhej shumë.

Celine thotë se tani ajo bënë para vetëm duke u dukur bukur. Ajo thotë se sytë e saj janë pjesa e pr eferuar e vetes, sepse nuk ka intervenuar në ta dhe gjithmonë i ka pëlqyer sytë e vet.

Për herë të parë në je ten e vetë, Celine ndjehet e lumtur me veten.