Burri kishte fr ikë të ma bënte se i ng elte brenda, e deno ncova në Itali dhe…

Burri kishte fr ikë të ma bënte se i ng elte brenda, e deno ncova në Itali dhe…

Kohë më parë, një vajzë nga Fieri tregoi pro blemin që kishte me bash këshortin. Ajo bëri me dije se i shoqi

vu ante nga një së mundje që njihet si “va.g ina den tata”.Siç shpjegoi, vajza kishte shkuar deri në Itali për të kuptuar këtë pr oblem të të shoqit, pasi edhe fëmijën e tyre e kishin lindur me vësh tirësi.Ajo përmend në letrën e parë, se nuk këvnaqej thuajse asnjëherë nga partneri i saj, sa i takon marr.ëdhë nies se.ksuale.LEXO ME TEPER DUKE SHTYPUR NE REKLAMEN ME POSHTE