Vajza e zhd ukur nga Peja: U martova sepse nuk kisha zgjidhje tjetër, më kërkonte para…

Vajza e zhd ukur nga Peja: U martova sepse nuk kisha zgjidhje tjetër, më kërkonte para…

Një vajzë e cila është rap ortuar nga familja e saj që është zh dukur, është lajmëruar ra sti edhe në p olici, transmeton Gazet/Metro.

Në Po lici është r aportuar se motra e tyre është larguar nga shtëpia dhe pastaj ka telefonuar nga një numër i jashtëm duke thënë se është martuar.

Pas kësaj thirrje, ajo ka dërguar një mesazh se nuk kishte zgjidhje tjetër sepse i dy shuari kishte kërkuar para nga vi ktima.

“Me 17.02.2021 dy a nkueset femra kosovare kanë ra portuar se motra e tyre është larguar nga shtëpia, dhe deri sa ishin duke r aportuar ra stin vi ktima kishte telefonuar motrën nga një numër telefoni i jashtëm duke thënë se është martuar, por pas pak ka dërguar një sms me zë ku ka thënë se nuk kishte zgjidhje tjetër sepse i dy shuari kishte kërkuar para nga vi ktima. R asti është duke u h etuar nuk ka me shumë inf ormacione nga vi ktima e ra stit”, thuhet në r aportin e po licisë