Vajza e pasur ka një hall: Mbaj 4 bu rra me rrogë, sepse jam e p angopur me..

Vajza e pasur ka një hall: Mbaj 4 b urra me rrogë, sepse jam e p angopur me..

Kam katër të das hur të rregullt. Asnjëri nga ata nuk fiton më shumë se 60 mijë dollarë në vit. Më i madhi është 36, ndërsa të tjerët janë 26, 27 dhe 31 vjeç. Jemi të gjithë të lirë

të dalim me njerëz të tjerë, këtë ua kam bërë të qartë. I pres të katërt të kalojmë festat bashkë.Kam dalë me d jem më të rinj më herët, vetëm prej p ozicionit në të cilin janë në j etë. Nuk kërkojnë të sh trohen e as të martohen. Më pr ezantonin miqtë, ose njihesha përmes ap likacioneve /Ju ftojme qe ta hapni marketingun per 5 sekonda dhe shfaqet lajmi