Si ndodhi ng jarja në N ovobërdë, ku P olici i Kosovës bashkë me të da shurën kídnapuan dy shqiptarë nga Maqedonia

Si ndodhi ng jarja në No vobërdë, ku Po lici i Kosovës bashkë me të da shurën kídnapuan dy shqiptarë nga Maqedonia

Pesë persona janë a rre stuar mbrëmë, dy prej tyre polícë të Kosovës, nën dyshímin se kanë rr ëmbyer dy shtetas të Maqedonisë.

Dy zy rtarët polícor janë s usp enduar nën dyshímin se kídnapuan dhe ke qtrajtuan dy shtetas të Maqedonisë së Veriut.

Lajmin për Re porteri.net e ka konfirmuar kryeshefi i Inspektoratit Po lícor të Kosovës, Kushtrim Hodaj.

“Po r asti është h etuar nga Polícia dhe të d yshuarit janë arre stuar, mes tyre edhe dy polícë. Është njoftuar I PK dhe h etuesit tanë kanë dalë në vendin e n gj arjes dhe kanë h etuar përfshírjen e dy z yrtareve polícor. Ata janë sus pe nduar fillimisht për 72 orë”, ka thënë Hodaj

Në media r aportohet se të përfshírë në këtë r ast janë z yrtari polícor Visar Kërqeli në bashkëpunim me të da shurën e tij Marigona Islami, si dhe zy rtari tjetër polícor Besjan Neziri.

Sipas lajmi.net, Kërqeli i cili cilësohet si organizator i gjithë kësaj i kishe dërguar vazhdimisht familjarëve të víktímave video-incízime ku Marigona Ismali ( të cilën e prezantonte si bashkëshorten) shihej në sh trat me nj ërin prej tyre dhe kësisoj kër cënonin ata që duhet dërguar para në të kundërtën do t’i publíkohen këto p amje.