Mos kalo pa dhene ng ushlliime/R aportohet se autobusi ra në kanal, mësohet se 40 persona humbën j etën

Mos kalo pa dhene ng ushlliime/Ra portohet se autobusi ra në kanal, mësohet se 40 persona humbën je tën

Të paktën 40 persona kanë humbur j etën në Indinë qendrore, pasi një autobus doli nga rruga dhe përfundoi në kanal.Sipas au toriteteve, gjashtë persona u shpëtuan nga automjeti, i cili kishte 46 pasagjerë, pavarësisht se kapaciteti i tij ishte për 34.

Ek ipet e Shpë timit nga Fo rca Shtetërore e Menaxhimit të Fa tkeq ësive gjetën 40 tr upa dhe po kërkonin për pasagjerë të tjerë, tha Pr okurori i Qarkut në Indinë Qendrore.

Fu rnizimi me ujë në kanal u ndërpre, gjë që pë rshpejtoi oper acionet e shpë timit dhe dy vinça nxorrën autobusin nga uji.