Ah të mj erēt prìndër! 14-vjeçares i mar rin je tën, e kishin lid hur në një pemë…të prekìn detajet

Ah të m jerēt prìndër! 14-vjeçares i mar rin je tën, e kishin lid hur në një pemë…të prekìn detajet

Tr upi i pa jetë i një adoleshenteje është gjetur i li dhur pranë një peme në një pyll të shkr etë. Dy ditë pasi adoleshentja u zhd uk dhe ditën që u gjet tr upi i saj, një djalë 15-vjeçar e pranoi se kishte bërë ai.Vi k tima është 14-vjeçarja, Ana Kemilli. Ngj arja ka ndodhur në Campo Belo do Sul, Brazil të Mërkurën në mbrëmje.

E reja u pa për herë të fu ndit dy ditë para zbulimit tro n ditës, të hënën më 8 shkurt. Ajo ishte duke shkuar për në shtëpi një pasdite pasi kishte dalë me miqtë. Familja e Anës kontaktoi p oli cinë kur ajo nuk u kthye më në shtëpi.