Rrëfími me lot në sy i nënës së 7-vjeçares që vdíq në duart e m jekëve

Rrëfími me lot në sy i nënës së 7-vjeçares që vdíq në duart e mj ekëve

Në gusht të vitit të kaluar, Lutfie Haxhiu kishte dërguar vajzën e saj 7-vjeçare, Tuana Haxhiun, në një políklínikë në Prishtinë për të k ryer një e kzamínim m agnetík ndërsa komplíkimet sh ëndetësore gjatë rez onancës n xorën Tuanën nga klínika pa shenja jete. Nëna e 7-vjeçares ka rr ëfyer r astin që nga fillimi ndërsa herë pas here kur kujton n gjarjen ajo nis dhe q an /Pamje mePosht

Vajzën nëna e kishte dërguar në njërin nga mëngjeset e gushtit të 2020-ës në políklínikën “Private CT- R ezonanca M agnetike” për të k ryer një e k zamínim m jekësor.

v1de0