Përdoreni logjikën, jo kalkulatorin! Sa del rezultati

Përdoreni logjikën, jo kalkulatorin! Sa del rezultati

Përdoreni logjikën, jo kalkulatorin! Sa del rezultati? Në dukje pyetje e thjeshtë pot shumica e gabojnë përgjigjen e saktë.

A jeni ju nga kjo shumicë apo nga pakica e cila e gjenë rezultatin e saktë Shprehnimendimet e juaja në komente…