Meshkuj vemendje, femrat 45 vjeç nuk duan të njëjtën gjë në sh trat si ato që janë 25 vjeç. Mësojeni tani çfarë ndryshon me moshën

Meshkuj vemendje, femrat 45 vjeç nuk duan të njëjtën gjë në sht rat si ato që janë 25 vjeç. Mësojeni tani çfarë ndryshon me moshën

Tema e s*ksualitetit është një ndër më del ikatet dhe më të s ikletshmet për tu diskutuar. Një mori me pyetje iu lindin si meshkujve edhe fermave për s*ksin. Sot do tr ajtojmë se si e pë rjetojnë femrat se.ksin në varësi të moshës së tyre. Çfarë mendojnë femrat për s*ksin? Çfarë duan ato nga s*ksi? Çfarë u jep atyre më shumë k ënaqësi?

Nga 16 -24 vjeç: Koha e zbulimeve

Kjo është në përgjithësi koha kur femra fillon të zbulojë se.ksin. Në këtë periudhë ajo është shumë kureshtare dhe do të provojë ndjesi të reja, pavarësisht se ende vet nuk e di se çfarë i pëlqen më shumë e çfarë i jep asaj më shumë kënaqësi. Gjithashtu në këtë periudhë femrat duan të ndihen të sig urta dhe të mb rojtura pasi janë në një moshë ende të re dhe ka ra ste kur jo gjithmonë guxojnë të bëjnë atë që duan pasi mund ti d ruhen partnerit.

Nga 25-35 vjeç: Zh ytje në kë naqësi

Kjo është mosha kur femrat e dinë shumë mirë se çfarë duan, e njohin t rupin e tyre dhe dinë se si të marrin maksimumin nga mar rëdhëniet se.ksuale. Në këtë moshë femra arrin ku lmin e or.gazmës dhe është e hapur me partnerin e saj për n djesi të reja dhe për ek sperimente në jet ën e vet se.ksuale.

Nga 35- 45 vjeç: E lumtur me veten

Pas moshës 35 vjeç, femra në përgjithësi është në kulmin e realizimit të saj si nga ana personale ashtu edhe nga ajo profesionale, gjë që i jep asaj s iguri dhe e bën të ndihet e qetë dhe e lumtur me veten. Në këtë moshë femra i njeh shumë mirë k ënaqësitë e veta dhe nuk ng urron ti shijojë ato apo edhe të zbulojë ndjesi të reja se.ksuale. Problematikë në këtë periudhë mund të jenë r astet e me nopauzës së hershme, që i shk aktojnë shumë ndryshime femrës.

Nga 45- 52 vjeç: P rag i ri

Kjo është një moshë e vështirë për se.ksualitetin e femrës. Së pari është periudha e me nopauzës dhe së dyti femra në këtë moshë mund të humbasë vetëbesimin tek bukuria dhe t rupi i saj, çka bëjnë që ajo mos të ndihet mirë dhe mos të ndihet tërheqëse për partnerin e saj. Femra mund të kalojë edhe momente shumë të v ështira dep resive në këtë moshë, por nëse është e rrethuar me dashuri në familje kjo mund të kthehet në një periudhë qetësie dhe harmonie shpirtërore për të.

Nga 52- 55 vjeç: Vr ull i ri se ks ual

Ndryshe nga etapa e mëparshme, pas moshës 52 e deri në moshën 55 vjeç, femra ndryshon rrënjësisht në kahun pozitiv. Ajo tashmë e pranon faktin e ndryshimeve në trupin e saj, e pranon se nuk është më 20 vjeçe dhe se nuk ka nga çfarë të trembet. Ajo rifillon aktivitetin e saj se.ksual me shumë vr ull dhe gjen ndjesi të reja se.ks uale me trup in e saj të ndryshuar. Nëse femra arrin të këtë një periudhë të mirë se.ksuale në këtë moshë, atëherë, ajo do të arrijë një harmoni shpirtërore të pamasë.

Pas moshës 55 vjeç: Pj ekuri

Në këtë moshë femra ka arritur pj ekurinë maksimale dhe ka përfituar një qetësi me veten. Është koha kur ajo duhet të kujdeset shumë për shëndetin dhe truvpin e vet pasi nuk është më e re. Por megjithëse në këtë moshë, natyra i ka rez ervuar surpriza dhe ka r aste që ajo mund të shijojë dhe të n djejë kën aqësi me org.azmën p ost-m enopauzë. Gjithsesi, megjithë dëshirën e femrës për të pasur jetë të shëndetshme se ksuale edhe në këtë periudhë të jetës së saj, më e rëndësishmja për të mbetet harmonia shpirtërore dhe të ndj erit e vetes të rëndësishme për njerëzit që e rrethojnë.